Disclaimer en privacy

De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld, toch wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen of nalaten van handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is. Deze website is informatief en vervangt in geen geval een medisch consult. Neem contact op met uw tandartspraktijk of mondhygiënepraktijk wanneer u acute gebitsklachten heeft.

Privacy Natuurlijk gezond in je mond

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft natuurlijkgezondinjemond.nl de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld.

In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website.

Dit statement wordt  naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast.

Verwerkte persoonsgegevens:
Natuurlijk gezond in je mond verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 1.     Voor- en achternaam;
 2.     E-mailadres;
 3.     IP-adres;
 4.     Gegevens over jouw activiteiten op onze website.

 
Cookies

Deze website registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kunnen wij de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics

Contactgegevens

Voor alle vragen of verzoeken rondom privacy kunt u via het contactformulier contact opnemen.

Reactie zal  in elk geval binnen drie werkdagen plaats vinden.

Doelen  persoonsgegevens verwerking:
Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Informatieverstrekking over wijzigingen van diensten en producten. 

 

Formulieren

Op  deze website staat een contactformulier waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden alleen intern gebruikt.

De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek. Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

 

Opslag van gegevens

 • Formulieren
  Deze informatie is voor onze eigen doeleinden en wordt niet verstuurd (nu of in de toekomst).
 • Statistieken
  Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens.Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

 

U heeft het recht:

 • op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze in veel gevallen laten corrigeren of verwijderen;
 • uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken;
 • een klacht in te dienen.