Bio-energetische tandheelkunde

Begin 2015 ben ik gestart met de cursus voor bio-energetische tandheelkunde bij bio-energetisch tandarts Bert Heintzberger in Uitgeest. De bio-energetische tandheelkunde houdt zich naast de reguliere tandheelkunde bezig met zogenaamde additieve geneeswijzen. Hiermee wordt bedoeld: homeopathie, acupunctuur, kinesiologie, neuraal therapie, etc. Bij additieve geneeswijzen worden de oorzaken, die achter de ziekte symptomen liggen, opgespoord en behandeld. Daarnaast zal binnen de bio-energetische tandheelkunde gebruik worden gemaakt van zoveel mogelijk lichaamsvriendelijke materialen, waarbij het lichaam zo min mogelijk ten gevolge van de tandheelkundige ingrepen zal worden belast.

De bio-energetische tandheelkunde gaat ervan uit dat elke tand of kies apart  verwijst via de meridianen naar een bepaald orgaan, orgaansysteem en/of deel of functie van het lichaam. Dit geldt ook voor de tong, zie afbeelding.

relatie tussen gebid en organentong

Het eerste jaar van de cursus maak je kennis om met behulp van spiertesten(kinesiologie) en vega test filters verstoringen binnen het persoonlijk energieveld  op te sporen. Je zoekt de oorzaken van de ziekte symptomen.  Dit test systeem berust op reflexen van het autonome zenuwstelsel. De gevonden stoorvelden kunnen zich op lichamelijk of energetisch niveau bevinden. In het tweede jaar komt de acupunctuur erbij. Deze geeft meer inzicht in de relaties die er in het lichaam zijn. Vanuit tandheelkundig oogpunt gezien is het interessant om te meten of het gebit betrokken is bij verstoringen elders in het lichaam, en omgekeerd. Tevens kan men gebruik maken van de tong als graadmeter voor de gezondheid. De tong staat net als de gebitselementen in verbinding met de organen middels het collageen netwerk: de meridiaan structuur.

Door te meten en te testen kun je kiezen uit verschillende mogelijke therapieën die het het lichaam moeten aanzetten tot het zelf herstellend vermogen. Het herstel vindt veelal plaats op energetisch niveau. Door de beschadigde energie te herstellen met behulp van bijv. homeopathie, orthomoleculaire therapie, Bach bloesem therapie en zelfs hypnose vindt er ook herstel plaats van de morfologische vorm.

Begrippenlijst:

Autonome zenuwstelsel:Dit is het zenuwstelsel dat bijv. bloedvaten, darmen en zweetklieren beïnvloedt, deze kan niet door de wil worden bestuurd.

Meridianen: zijn opgebouwd uit collageen en vervullen de functie van glasfiberkabels, die licht(biofotonen)kunnen geleiden.De energie die door de meridianen loopt is alles wat geen materie bevat, nl.gedachten, emoties en trilling en licht.

Morfologische vorm: uitwendige bouw en vorm van levende wezens en hun organen.

Bron: www.nvbt.nl