Tarieven

Vanaf 1 januari 2013 stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de tarieven en prestaties in de mondzorg weer vast. De tarieven zijn tot 1 juli 2015 geïndexeerd met -0,94 % volgende de gebruikelijke jaarlijkse indexeringssystematiek. 

Met de codes is het mogelijk om preventie in de mondzorg te declareren, een vooruitgang sinds 2012. Dit vormt namelijk een belangrijk onderdeel, in combinatie met behandeling, om een gezonde mond te  bereiken en te behouden. Uitleg van de codes vindt u op de website van de NZa.

Controleer de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering voor welke vergoeding van de nieuwe tandheelkundige codes u in aanmerking komt. Ik werk als ZZP’er. De praktijken waar ik werkzaam ben, werken met onderstaande landelijk vastgestelde tarieven.

Tarieven